Faculty
Faculty
E-mail rhzhou@zju.edu.cn
E-mail zhangd_iqb@zju.edu.cn
Adjunct Professor
E-mail yongwang_isb@zju.edu.cn
Adjunct Professor
E-mail pengjr@zju.edu.cn
Adjunct Professor
E-mail jingyuanli@zju.edu.cn
Adjunct Professor
E-mail shenyq@zju.edu.cn
Adjunct Professor
E-mail tingjunhou@zju.edu.cn
Adjunct Professor
E-mail shulin@zju.edu.cn
page 1 of 9
Institute of Quantitative Biology, Zhejiang University
Copyright © 2021 Institute of Quantitative Biology, Zhejiang University
address:866 Yuhangtang Rd, Hangzhou, Zhejiang Province, P.R. China
fax:
zip code:310058